Dr. Kiss Ügyvédi Iroda

MIT JELENT AZ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG?

Az ügyvéd:
a) képviseli az ügyfelét,
b) büntetőügyben védelmet lát el,
c) jogi tanácsot ad,
d) szerződést, beadványt, más iratot készít,
e) az a)-d) pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi.

Az eddigiekben felsorolt feladatok ellenérték fejében történő rendszeres ellátására – ha törvény másképpen nem rendelkezik – kizárólag ügyvéd jogosult. Az ügyvéd a fentieken kívül elláthatja a következő tevékenységeket is:
a) adótanácsadás,
b) társadalombiztosítási tanácsadás,
c) pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás,
d) ingatlanközvetítés,
e) szabadalmi ügyvivői tevékenység,
f) olyan tevékenység, amelyre – helyi önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály felhatalmazza,
g) külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban folytatott közvetítői tevékenység,
h) külön törvényben szabályozott közbeszerzési békéltetői tevékenység, valamint hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység,
h) a cég – általa készített – létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása. Ezt a tevékenységet az folytathatja, aki az ügyvédi kamara által meghatározott technikai feltételekkel rendelkezik és a kamara nyilvántartásba vett.

Dr. Kiss Ernő

Az ügyvédi iroda 2005. évben alakult és a jogágak, jogi szolgáltatások majd minden területén képes ügyfeleinek magas színvonalú kiszolgálására.
Az iroda alapító tulajdonosa Dr. Kiss Ernő ügyvéd a jogászi diplomán túlmenően közgazdasági és mérnöki felsőfokú végzettséggel, valamint mérlegképes könyvelői és adószakértői szakképzettséggel is rendelkezik és ezen a szakterületek mindegyikén több éves gyakorlatra is szert tett.
Szakképesítéseit az alábbi időben és helyeken szerezte:
– 1987 Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Győr gépjárműüzemi mérnöki diploma,
– 1991 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen okleveles közgazda diploma,
– 2001 Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar jogász diploma.

Elérhetőség

 

Dr. Kiss Ernő ügyvéd

Iroda székhelye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. fszt. 1.

Mobil: +36309472166

E-mail: iroda@ugyvedkiss.hu

Nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara

Kamarai azonosító szám: 36063125

Telefonon, illetve e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban várom Tisztelt Ügyfeleimet! Az ügyvédi iroda Veszprém belvárosában, közvetlenül a Veszprémi Járásbíróság mellett elhelyezkedő irodaház földszintjén található. (kapucsengő: 1.)

 

Nyomjon a QR kódra a kontakt felvételhez:

Dr. Kiss Gabriella


Dr. Kiss Gabriella ügyvéd, Veszprémben született, jogi diplomáját 2015-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, majd ügyvédjelölti joggyakorlati idejét kitöltve 2019-ben jogi szakvizsgát tett. Főbb szakterülete a büntetőjog, melynek keretében pontos és szakszerű tájékoztatást nyújt Ügyfelei részére a büntetőeljárás menetéről, valamint hatékony képviseletet biztosít a büntetőeljárás terheltjei és sértettjei részére egyaránt.

Ezen kívül eljár szabálysértési ügyekben, továbbá klasszikus ügyvédi feladatokat is ellát: jogi tanácsokat ad, ingatlan adásvételek lebonyolításával foglalkozik, szerződéseket szerkeszt, ellenjegyez, véleményez, valamint vállalja a Cégbíróság előtti eljárások lebonyolítását (cégalapítás, cégmódosítás, cégbíróság előtti képviselet, stb.)

Angol nyelvből általános, valamint jogi és közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsgával is rendelkezik, így Ügyvédi Irodánk a magyar nyelvet nem ismerő Ügyfeleink részére is hatékony jogi képviseletet tud biztosítani.

Fő szakterületek:

  • büntetőeljárásban terhelti védelem és sértetti képviselet

  • képviselet szabálysértési eljárásban

  • szerződések szerkesztése és ellenjegyzése

  • elektronikus cégeljárás

Egyéb szakterületek:

  • örökléssel kapcsolatos ügyek, végrendelet elkészítése

  • ingatlanügyek

  • társasági jogi ügyek

  • egyéb jogi tanácsadás

Nyelvismeret:

  • angol

  • angol jogi és közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga

Elérhetőség

Dr. Kiss Gabriella ügyvéd

Iroda székhelye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. fszt. 1.

Mobil: +36305413973

E-mail: dr.kissgabriella@outlook.com

Nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara

Kamarai azonosító szám: 36071820

Telefonon, illetve e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban várom Tisztelt Ügyfeleimet! Az ügyvédi iroda Veszprém belvárosában, közvetlenül a Veszprémi Járásbíróság mellett elhelyezkedő irodaház földszintjén található. (kapucsengő: 1.)

Nyomjon a QR kódra a kontakt felvételhez:

Szolgáltatásaink

Gazdasági jog

-Az ügyvédi iroda az országban a legelsők között – még a kötelező elektronikus cégeljárás bevezetését megelőzően – saját elhatározásból kezdte meg az elektronikus cégeljárás alkalmazását. Nagy gyakorlattal és jelentős tapasztalattal rendelkezik a cégeljárás lebonyolításában, a cégalapításon túl cég-módosításokat, cégek átalakulásával (szétválás, összeolvadás, gazdasági forma váltás) cégek megszüntetésével (végelszámolás, felszámolás) kapcsolatos eljárások teljes körű lebonyolítását is vállalja. Amennyiben az ügyben szükséges, a megbízó igénye szerint, okleveles könyvvizsgálói szolgáltatást is biztosít.

Általános polgári jogi jogterület

-ingatlannal és ingókkal kapcsolatos adásvételi, ajándékozási, bérleti, tartási, öröklési, zálog és egyéb szerződések elkészítését és ellenjegyzését teljes körű ingatlannyilvántartási eljárási képviseletet.
-ingatlanokat érintő egyéb jogok alapításával, megszüntetésével, ingatlanok összevonásával, megosztásával kapcsolatos szerződések készítése és jogi képviselet.
-polgári peres és nemperes ügyekben, (szerződések, kártérítés, öröklés, stb..) jogi képviselet
-családjogi perekben (válóper, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, stb..) ügyvédi képviseletet.

A büntető és szabálysértési jog

-A büntető és szabálysértési eljárás teljes tartamára (nyomozati eljárás, vádemelés, bírósági eljárás) vonatkozóan az ügyvédi iroda vállalja a gyanúsított védelmét, sértettek és tanúk képviseletét.
-Az adózással számvitellel, gazdasági ügyekkel kapcsolatos ügyekben különösen nagy szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvéd közreműködése a büntető eljárásban fokozott előnyt jelenthet a megbízók számára.

Közigazgatási jog

-A közigazgatási hatósági eljárásokban az iroda vállalja az ügyfelek teljes körű, hatóság előtti képviseletét.
-Közigazgatási határozatok elleni fellebbezés, panasz, észrevétel elkészítése és benyújtása.
-Közigazgatási határozatok felülvizsgálatára irányuló perek indítása, perképviselet.

Iroda fő szakterülete:

Az iroda fő szakterülete a gazdasági jog, amelyen belül az ügyfelek komplex kiszolgálására törekszik. A gazdasági jog területén belül kiemelt figyelmet fordít a társasági jog, (elektronikus cégeljárás) az adó és pénzügyi jog, társadalombiztosítási jog, a nemzetközi és belföldi fuvarozás szakjogokra, mivel az iroda vezetője ezeken a területeken és ezen ügyekben különös szakértelemmel és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.
Az általános polgári jog területéről is várjuk Tisztelt ügyfeleink megbízásait bármely polgári peres vagy nemperes ügyben. Ennek keretében vállaljuk szerződések, megállapodások elkészítését, ellenjegyzését, polgári perben perindítást, perbeli képviseletet.
A büntető és szabálysértési jog területén a büntető és szabálysértési eljárás teljes tartamára kiterjedő védői, képviselői megbízásokat vállalunk.
Az ügyvédi iroda a vele együttműködő vállalkozások partnerek segítségével olyan komplex szolgáltatások nyújtására is tud vállalkozni, amelyek nem csak a jogi, hanem egyéb szakmai ismeretek, szakemberek meglétét és közreműködését igénylik.
Ennek keretében okleveles könyvvizsgálói, különböző igazságügyi szakértői, pénzügyi és gazdasági tanácsadási feladatokban is képes ügyfelei segítségére lenni.
A Dr. Kiss Ügyvédi iroda megköszöni minden jelenlegi és leendő ügyfelének, aki a honlapot meglátogatta.
Bízunk abban, hogy bemutatkozásunk felkeltette az érdeklődését és a továbbiakban megbízásával megtiszteli irodánkat.
Az iroda által nyújtott szolgáltatások részletes megismeréséhez kérjük, hogy kattintson a szolgáltatások menüpontra.

Könnyen elérhető iroda

Címünk